• Persoonlijk & betrokken
 • Creatieve B2C aanpak
 • 20 jaar online marketing ervaring
 • Meer aanvragen, klanten, boekingen en orders
030 227 23 23

Een Online Marketing Plan Maken Voor MKB in 2024

Strategisch marketing plan maken 2024

Auteur: Marco Bouman - laatste bewerking: 12 mei 2024

Ik heb deze pagina zorgvuldig samengesteld om je vragen te beantwoorden en je een fijne gebruikservaring te bieden. Vragen of feedback? Laat het me weten.


Veel MKB bedrijven hebben flink geïnvesteerd in hun website / webshop en toch blijven de gewenste resultaten uit...

Ondanks dat hun website er bijvoorbeeld óf erg mooi uitziet óf bijvoorbeeld al heel goed gevonden wordt in Google. 

Klinkt dit herkenbaar? 

Dit duidt vaak op het ontbreken of het voeren van een niet-volledig online marketingplan.

En dan kost je website geld in plaats van dat deze geld oplevert…

Hoe maak je nu een succesvol online marketing plan voor je website of webshop?

Daarover gaat dit artikel.

In dit artikel kom ik met een structuur voor het maken van een marketingplan (9 stappen) en ik kom met de inhoud die je hoort bij een online marketingplan (15 tips).

In dit artikel gebruik ik het woord ‘website’ voor zowel webshops als websites.

Inhoudsopgave

Ben je op zoek naar een praktische aanpak?
Lees dan hoe ik je kan helpen met mij conversie optimalisatie traject!

wat is een online marketingplan?

Wat is een online marketingplan?

Een strategisch marketingplan is een document dat een gestructureerde aanpak biedt voor de online marketingactiviteiten van je bedrijf. Het omvat een overzicht van de marketingdoelstellingen, de doelgroepen, de concurrenten en de online marketingmix die nodig zijn om deze doelstellingen te bereiken.

In dit artikel focus ik op de twee belangrijkste online marketing componenten:

1. Verkeer via zoekmachines (SEO: Search Engine Optimalisatie)

2. Effectiever maken van je webiste (CRO: Conversie Rate Optimalisatie)

En dit komt terug in onderstaande structuur, deze structuur hanteer ik in mijn conversie optimalisatie traject:

 1. Resultaten: al mijn bevindingen uit de analyse fase
 2. Strategie: in twee alinea's de route naar online groei
 3. Verbeterpunten: 15 elementen
 4. Actieplan: samenvatting van de belangrijkste verberpunten 
 5. Google Analytics analyse (bijlage)
 6. Begrippenlijst (bijlage)

Een effectief online marketing plan dient als blauwdruk voor het realiseren online groei met je website!
 

"Een goed marketingplan
is het fundament onder je website (shop)"
 

in 9 stappen een online marketingplan

In de afgelopen 15 jaar heb ik meer dan 350 MKB-bedrijven geholpen met online groeien. In 9 van de 10 gevallen lag hier een strak online marketingplan aan ten grondslag.

Hier volgt een overzicht van de stappen die ik neem om te komen tot een succesvol online marketingplan.

1. Doelstellingen

Een goed online marketingplan begint met het formuleren van heldere doelstellingen.

Wat wil je concreet bereiken? Wat is je budget? Het is belangrijk dat deze doelstellingen SMART zijn: Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden.

Hier een voorbeeld van een populaire SMART-doelstelling:

Verhoging van de conversieratio:

 • Specifiek: Verhoog de conversieratio van de webshop van 2% naar 2,5% binnen het komende kwartaal.
 • Meetbaar: De conversieratio wordt gemeten aan de hand van het aantal voltooide aankopen gedeeld door het aantal websitebezoeken, uitgedrukt als een percentage.
 • Acceptabel: Een verhoging van de conversieratio met 25% is een realistisch doel gezien de lopende marketinginspanningen en het huidige verkeer.
 • Realistisch: Een verbetering van 2% naar 2,5% is haalbaar door optimalisatie van de gebruikerservaring en door de teksten meer behulpzaam en pakkend te maken.
 • Tijdgebonden: Binnen het komende kwartaal.

2. Doelgroepanalyse

Een doelgroepanalyse is een belangrijke stap in het ontwikkelen van een effectief online marketingplan.

Het begrijpen van de doelgroep stelt je website in staat om gerichte en relevante marketingboodschappen te creëren die de juiste mensen aanspreken en converteren.

Heldere stappen:

1. Identificeer demografische kenmerken:
Verzamel informatie over de demografische kenmerken van de doelgroep, zoals leeftijd, geslacht, locatie, inkomen en opleidingsniveau. Deze gegevens kunnen worden verkregen via klantregistraties, enquêtes of marktonderzoek.

2. Analyseer gedragskenmerken:
Onderzoek het gedrag van de doelgroep, zoals koopgedrag, interesses, behoeften en voorkeuren. Dit kan worden gedaan door het analyseren van websitebezoekersgegevens, sociale media-interacties en klantfeedback.

Vaak is doelgroepsegmentatie handig om te de doen.

3. Creëer persona's:
Ontwikkel gedetailleerde persona's (karakterprofiel) die de verschillende segmenten van de doelgroep vertegenwoordigen.

Geef elke persona een naam, een beschrijving van hun achtergrond, demografische informatie en gedragskenmerken. Dit helpt om de doelgroep echt te visualiseren en te begrijpen.

4.Identificeer pijnpunten en behoeften:
Identificeer de pijnpunten, uitdagingen en behoeften van de doelgroep. Dit stelt de webshop in staat om oplossingen te bieden die echt waarde toevoegen en de doelgroep aanspreken.

Dit is een zeer belangrijke stap want de uitkomst hiervan is sleutel bij het opstellen van echte behulpzame content.

3. Website analyse

Ik start altijd met een grondige analyse van de huidige website. Ik bezoek de website als potentiële klant en ik ga lekker grasduinen en van alles proberen. Alles wat niet soepel loopt of wat me opvalt, noteer ik.

Ik heb hiervoor een checklist ontwikkeld met de 15 belangrijkste online marketingplan checkpoints. Ik loop deze checklist volledig af en noteer wat ik zie:

 • Onderscheidend vermogen
 • Unique selling points
 • Webdesign
 • Navigatie
 • Call to action
 • Leesbaarheid
 • Helpful content
 • Wervende webteksten
 • Betrouwbaarheid
 • Zoekwoorden
 • Gebruiksvriendelijkheid
 • Marketingpsychologie
 • Autoriteit
 • Conversiemagneet
 • Technische SEO

4. Google Analytics analyse

Vervolgens duik ik in de Google Analytics van mijn klant. Ik bekijk de standaard rapporten en ga vooral daar waar ik opvallende zaken zie een stap dieper.

Deze analyse geeft mij al vrij snel een beeld van de commerciële gezondheid van de website. Aan bod komen:

 • Verkeersbronnen
 • Bouncepercentages
 • Gemiddelde sessieduur
 • Conversiepercentages
 • Uitstappercentages
 • Engagement rates
 • Nieuwe bezoekerspercentages
 • En nog veel meer...

Marketingplan analyse

5. Concurrentiescan

In mijn aanpak geeft mijn opdrachtgever mij een lijstje met hun belangrijkste 3 concurrenten. Ik bezoek deze websites en ga ook hier, zoals in stap 1, aan de slag en check deze websites op de 15 marketingplan checkpoints.

Door deze websites te bezoeken krijg ik een veel breder beeld van de markt en de verschillende doelgroepen.

6. SEO-scan

Bij veel klanten die ik begeleid met online groeien komt ook de SEO aan bod. Vaak is het zo dat het organische verkeer de belangrijkste verkeersbron is van een website. Gemeten in absoluut verkeer, maar ook effectiviteit (vaak hoger conversiepercentage).

Bij een SEO-scan komen o.a. de volgende elementen aan bod:

 • Hoe is het gesteld met de technische SEO?
 • Hoe is het gesteld met de autoriteit van de website?
 • Hoe ziet het backlinkprofiel eruit?
 • Hoe kwalitatief is de content van deze website?
 • Is er al helpful content aanwezig?
 • Wat is er al gedaan aan online betrouwbaarheid?
 • Hoe staan de trefwoordposities ervoor?
 • Welk beeld geven de belangrijkste kengetallen (PA / DA / DR / TF / CT / OV)?
 • Welk beeld laat de Google Search Console zien?
 • Hoe gebruiksvriendelijk is deze website?
 • Kan ik makkelijk vinden wat ik zoek?
 • Hoe presteert de mobiele website?
 • Hoe goed is de SEO on page?
 • En meer...

7. SWOT-analyse

Een SWOT-analyse is een krachtig hulpmiddel om inzicht te krijgen in de interne sterke punten en zwaktes van je bedrijf, evenals de externe kansen en bedreigingen in de markt.

Stappen:

 • Identificeer interne sterke punten (Strengths): Maak een lijst van de unieke vaardigheden, middelen en activa van je bedrijf. Analyseer wat jouw bedrijf onderscheidt van concurrenten. Denk aan zaken als merkreputatie, klantloyaliteit, technologische innovatie, of efficiënte processen.
 • Evalueer interne zwaktes (Weaknesses): Identificeer gebieden waar je bedrijf tekortkomingen heeft of waar het achterloopt op de concurrentie. Kijk naar aspecten zoals beperkte financiële middelen, gebrek aan merkbekendheid, of inefficiënte operationele processen. Neem ook feedback van klanten en medewerkers in overweging.
 • Onderzoek externe kansen (Opportunities): Analyseer de markttrends, technologische ontwikkelingen en veranderingen in de regelgeving die nieuwe mogelijkheden kunnen bieden. Kijk naar behoeften in de markt die momenteel niet worden vervuld, opkomende niches, of veranderende consumentenvoorkeuren.
 • Identificeer externe bedreigingen (Threats): Onderzoek concurrentieactiviteiten, economische trends, en eventuele externe factoren die de groei van je bedrijf kunnen belemmeren. Denk aan zaken als toenemende concurrentie, veranderende marktdynamiek, of negatieve publiciteit.

Door deze stappen te volgen, krijg je een duidelijk beeld van de interne en externe factoren die van invloed zijn op je bedrijf.

Dit stelt je in staat om strategieën te ontwikkelen die de sterke punten benutten, zwaktes aanpakken, kansen grijpen, en bedreigingen mitigeren.

8. Creatieve marketingsessie

Naast het in kaart brengen van de prestaties van de website, de concurrentie en de belangrijkste kengetallen vormt de creatieve marketingsessie het belangrijkste onderdeel in het proces van het maken van een succesvol online marketingplan.

In deze sessie komen tal van zaken aan bod. Hoe meer ik weet van het bedrijf en hun website, des te kwalitatiever mijn online marketingplan wordt.

Aan de orde komt:

 • We bespreken mijn bevindingen uit de website analyse
 • We bespreken mijn bevindingen uit de concurrentiescan
 • We bespreken mijn bevindingen uit de Google Analytics Analyse
 • We bespreken de 15 online marketingplan elementen
 • We zoomen in op de geschiedenis van het bedrijf
 • We zoomen in op het onderscheidende vermogen
 • En op de markt, de doelgroepen en klanten
 • We bespreken eerder gedane marketing acties
 • Kortom, alles wat invloed heeft op de online resultaten komt aan de orde.

9. Het online marketingplan

Op basis van alle input die ik heb verkregen, ga ik aan de slag met het schrijven van het online marketingplan voor mijn opdrachtgever.

Tijdens het schrijven is het vaak zo dat ik nog aanvullende informatie online bijzoek, over de markt of over specifieke producten.

Ik hanteer altijd een vaste structuur bij het maken van ieder online marketing plan. Dit ziet er als volgt uit:

Inleiding

 1. Resultaten: al mijn bevindingen uit de analyse fase
 2. Strategie: in twee alinea's de route naar online groei
 3. Verbeterpunten: 15 elementen
 4. Actieplan: samenvatting van de belangrijkste verberpunten 
 5. Google Analytics analyse (bijlage)
 6. Begrippenlijst (bijlage)

Doorgaans telt zo'n online marketingplan zo 20 - 25 pagina's.

Het hart van dit plan zijn de 15 online marketing elementen.

10. online marketing kanalen

Eerst geef ik je graag een overzicht van de meest voorkomende online klantwervingskanalen. Veel van deze klantwerving manieren zijn gratis!

+ Online adverteren:
Met campagnes adverteren op platforms zoals Google Ads, Facebook Ads, Instagram Ads, etc., kan helpen om je merk te promoten en potentiële klanten naar je website te leiden. Je betaald meestal per klik.

+ Contentmarketing:
Het creëren en delen van waardevolle en relevante content, zoals blogs, video's, e-books, enz., kan je merk helpen om een ​​autoriteit in jouw branche te worden en potentiële klanten aan te trekken.

+ E-mailmarketing:
Het versturen van e-mails naar uw abonnees kan helpen om jouw merk te promoten en potentiële klanten naar jouw website te leiden en betrokken te houden.

+ Leadgeneratie: 
Lead generatie kan klanten werven door het aantrekken van geïnteresseerde prospects via verschillende kanalen, het verzamelen van contactgegevens en het opbouwen van relaties via gerichte marketinginspanningen.

+ Direct mail:
Het verzenden van gerichte direct mail-campagnes kan helpen om jouw merk onder de aandacht te brengen van potentiële klanten en hun interesse te wekken.

+ Zoekmachineoptimalisatie (SEO):
Door je website te optimaliseren voor zoekmachines, kun je de ranking van zoekwoorden verbeteren en potentiële klanten naar jouw website leiden.

+ Social media: 
Social media kan klanten werven door het delen van boeiende content, interactie met volgers, het opbouwen van merkloyaliteit en het genereren van mond-tot-mondreclame.

De inhoud van het online marketing plan (15 elementen)

1. Onderscheidend vermogen

Marketingplan onderscheidend vermogen


Een duidelijke, consistente en authentieke uitstraling schept vertrouwen en maakt onderscheid. Vaak kunnen hier stappen worden gemaakt in het ontdekken en hanteren van onderscheidend vermogen.

Dit element komt in de marketingsessie aan bod door middel van onderstaande vragen:

 • Wat is jouw onderscheidende vermogen?
 • Wat zijn de drijfveren van jouw bedrijf?
 • Wat zijn de argumenten om jouw producten of diensten af te nemen?
 • Welke problemen en dilemma's lost jouw product/dienst op?
 • Waarom zou een bezoeker bij jou kopen?

In het marketingplan formuleer ik de beste versie van het onderscheidende vermogen van jouw website. En ik geef aan hoe dit in je website kan worden geïmplementeerd.

Meestal zijn onderstaande locaties zeer geschikt om onderscheidend vermogen in terug te laten komen:

 • Homepage
 • Website header
 • Website footer
 • Landingspagina's
 • Productpagina's
 • Klantrecensies
 • In wervende teksten

Wil je meer weten over dit thema, lees dan mijn artikel 'in 5 stappen naar onderscheidend vermogen'.

2. Unique Selling points


De meeste MKB-websites weten wel wat hun USP's zijn. Maar wanneer ik een websiteanalyse maak, vind ik ze bij meer dan de helft niet direct terug.

Het formuleren van doeltreffende USP's vormt een vast onderdeel van een online marketingplan.

Het gaat hier niet om oppervlakkige zaken (zoals: lage prijzen/hoge service, enzovoort), maar het gaat hier om de ‘raison d'être’ / onderscheidend vermogen vertaald naar unieke verkoopargumenten, naar nieuwe bezoekers! ‘Dit zijn wij!’

Wanneer je de USP's gaat maken, let dan op dat ze de volgende kenmerken bevatten:

 • Onderscheidend
 • Relevant
 • Specifiek
 • Meetbaar
 • Consistent
 • Relevantie op lange termijn

Waar voldoen krachtige USP's aan?

 • Een USP moet vooral kort en krachtig zijn, zodat bezoekers dit snel en eenvoudig kunnen lezen. Liefst circa 25 - 35 tekens (inclusief spaties) per USP.
 • Het is aan te raden om voor je website tussen de 3 - 5 USP's te gebruiken. Zijn het er meer, dan is het lastig om dit eenvoudig te scannen.
 • Een USP moet echt onderscheidend zijn en de intrinsieke waarde van je bedrijf (website/webwinkel) raken. Vermijd daarom te generiek geformuleerde USP’s zoals ‘hoge service’ of ‘lage prijs’.

Wil je hier meer over weten? lees dan mijn artikel over het maken van unique selling points.

3. Webdesign


Wanneer het design van je website er niet goed verzorgd uitziet, druipt de bezoeker al snel af.

Vaak komt er in het actieplan van een marketingplan naar voren dat er aanpassingen gewenst zijn in de website. Het gaat dan niet alleen om technische zaken, maar ook om visuele aspecten.

En het komt regelmatig voor dat het huidige webdesign niet voldoende bijdraagt aan de gewenste online groei van een website.

Daarom is webdesign een vast onderdeel in mijn online marketingplan.

In mijn plan neem ik meestal een paar schetsen op van gewenste aanpassingen in de website. Bijvoorbeeld in de header of de footer of andere elementen. Die kunnen dan vervolgens vormgegeven worden.

Hier zijn een aantal uitgangspunten voor succesvol webdesign:

 • Minder is meer
 • Creëer een eenheid
 • Wees zuinig met kleuren
 • Consequent toepassen
 • Bouw aan herkenning
 • Versterk je boodschap met passend beeldmateriaal
 • Zorg voor de juiste balans

Wil je hier meer over weten? lees dan mijn artiklel over professioneel webdesign.

4. Navigatie


In een online marketingplan kom ik vaak met verbeteringen in de structuur van de website. Dit heeft vaak invloed op de navigatie.

Een goede navigatie zorgt voor een soepele gebruikerservaring en draagt bij aan de effectiviteit van je website.

Hier zijn een paar voorbeelden van navigatieverbeteringen:

1. Toevoegen contentnavigatie

Bij webshops zie ik nog vaak een navigatiepunt 'webshop' terwijl je al op de webshop bent. Voor webwinkels is het erg belangrijk om een productnavigatie te hebben. En vaak is het voor conversie mooi om een extra navigatie erbij te hebben naast de productnavigatie.

Ik noem dit de contentnavigatie die dieper ingaat op je bedrijf, onderscheidend vermogen, een goed gevulde 'over ons' en andere generiekere zaken waar bezoekers naar op zoek kunnen zijn.

2. Interne links

Wat vaak ook in zekere mate onvoldoende aanwezig is, zijn interne links. Het toevoegen van interne links naar waardevolle content (dat is content waarvan de gemiddelde sessieduur hoger is dan het websitegemiddelde) werkt conversieverhogend.

3. Filters

Dit is een punt wat vooral voor webwinkels belangrijk is. Vaak is het zo dat een webwinkel best veel producten heeft. Wanneer je dan gaat zoeken kom je regelmatig op een zoekresultatenpagina terecht met soms wel meer dan 10 items. Dan wordt kiezen of vergelijken wel lastig als het niet mogelijk is om te filteren.

5. Call to actions

Online marketingplan CTA


Call to actions zijn ook een typisch element in een online marketingplan. Zo kom ik regelmatig websites tegen waar bezoekers als het ware met een kluitje in het riet worden gestuurd. Geen duidelijke call to actions aanwezig!

Een CTA is een tekstlink of button die wijst naar specifieke interne content, zoals een product, aanmelden nieuwsbrief of andere interessante content.

De bezoeker die je vooral wilt laten converteren, is de nieuwe bezoeker. Terugkerende bezoekers hebben namelijk vaak al voor jouw website/webshop gekozen en weten waar ze vinden wat ze zoeken.

Juist deze nieuwe bezoeker kent jouw website nog niet, dit is een mooie kans!

Een aantal belangrijke kenmerken van krachtige CTA’s zijn:

 • Consistent
 • Concreet
 • Eenvoud
 • Opvallend
 • Verleidend
 • Urgent
 • Specifiek
 • Actie (woorden)

Hier zijn een paar voorbeelden van succesvolle CTA's:

 • "Start nu uw gratis proefperiode" Dit is een veelgebruikte CTA-knop voor softwarebedrijven, zoals HubSpot.
 • "Meld u aan en ontvang 10% korting op uw eerste aankoop" Deze CTA-knop wordt vaak gebruikt door e-commerce websites zoals Zalando.
 • "Boek nu uw reis" Deze CTA-knop wordt vaak gebruikt door reis- en boekingswebsites zoals Booking.com.

Wil je hier meer over weten, lees dan mijn artikel over het ontwerpen van ultieme CTA's.

6. Online leesbaarheid


Het gaat niet alleen om wat je te vertellen hebt, maar ook hoe dit eruitziet! Dit is een zeer belangrijk element binnen de online marketingplannen die ik maak.

Want vaak kom ik websites tegen waar het mij bijna niet lukt om simpelweg te lezen. Dan zijn de alinea's propvol, wordt er weinig gebruik gemaakt van witruimte en is het gekozen lettertype niet echt fijn.

Zorgen dat de leesbaarheid van je website prima is, werkt conversieverhogend en behoort tot de basis. Bezoekers gaan echt lezen, blijven langer en de kans dat ze vervolgens gaan converteren is dan ook hoger.

Bij online leesbaarheid let ik altijd op onder andere de volgende punten:

 • Duidelijk lettertype
 • Contrastrijke kleuren
 • Korte alinea's
 • Gebruik van kopjes
 • Gebruik van opsommingstekens
 • Gebruik van witruimte
 • Gebruik van afbeeldingen
 • Duidelijke navigatiestructuur
 • Etc.

Wil je hier meer over weten, lees dan mijn artikel met tips voor betere online leesbaarheid.

7. Helpful content


Dit onderdeel heb ik pas recentelijk toegevoegd aan mijn online marketingplan checklist. Met de introductie van de Helpful Content-update (september 2024) heeft Google zijn algoritme aangepast, wat gevolgen heeft voor de rangschikking van websites.

Deze update waardeert hoogwaardige inhoud die een positieve gebruikerservaring biedt en bestraft tegelijkertijd content die niet aan de verwachtingen van bezoekers voldoet.

Na de Helpful Content-update is Google nu nog beter in staat om content op waarde te herkennen en te beoordelen. Als jouw content behulpzaam is, is de kans groter dat je hoger komt in de zoekresultaten.

Het is dus echt van groot belang om te zorgen voor kwalitatieve, nuttige, behulpzame content. De tijd dat oude SEO-contentcreatie (veel woorden/weinig waarde) werkte, is zo goed als voorbij.

Hoe maak je behulpzame content?

 • Zorg dat je pagina een centrale vraag beantwoordt.
 • Verplaats je in je bezoeker en noteer alle vragen, problemen, dilemma's, zorgen die jouw bezoeker kan hebben.
 • Schrijf in de eerste persoon enkelvoud.
 • Maak je pagina's praktisch. Geef duidelijke uitleg bij behandeling van een onderwerp of subonderwerp. Als een thema te complex is, bied dan een link naar de betreffende content.
 • Onderscheid je content van AI-gemaakte content. Deze AI-content is niet nieuw, maar gecreëerd op basis van wat er al is.
 • Verwijder oude SEO-structuren uit je teksten
 • Vraag je bij iedere zin af: is dit nuttig? Voegt deze zin wat toe? Daarnaast is het mooi om in of onder je pagina veelgestelde vragen weer te geven, die echt een goede weerspiegeling zijn van wat er bij jouw doelgroep leeft.

Meer weten over helpful content? lees mijn artikel over helpful content maken.


Casestudy: Ruim 250% groei door helpful content

Je leest het goed! In mijn helfpful content experiment heb ik mijn SEO-teksten getransformeerd naar echte helpful content. Lees wat ik heb gedaan en bekijk de resultaten.


8. Overtuigende teksten


Overtuigende teksten vormen bijna altijd een belangrijk aspect in een online marketingplan. Wanneer teksten authentiek overtuigen & verleiden, zetten ze aan tot actie.

Een belangrijk aspect bij wervende teksten is het perspectief waarin je teksten zijn geschreven. Ze zijn er namelijk totaal voor je bezoeker, vanuit dit perspectief gemaakt!!

Bij het maken van overtuigende teksten zorgen onderstaande ingrediënten voor het verhogen van de aantrekkingskracht:

 • Gericht op je doelgroep: De teksten moeten aansluiten bij de behoeften en interesses van de doelgroep.
 • Persoonlijkheid: Het gebruik van een persoonlijke schrijfstijl kan helpen om de lezer persoonlijk aan te spreken.
 • Voordelen benadrukken: Het benadrukken van de voordelen van het product of de dienst kan de interesse van de lezer wekken.
 • Unieke verkooppunten: Het benadrukken van de unieke eigenschappen (USP's) van het product of de dienst kan helpen om de lezer te overtuigen.
 • Emoties aanspreken: Het gebruik van emoties kan helpen om de lezer te betrekken en te overtuigen.
 • Bewijs: Het gebruik van sociaal bewijs, zoals klantbeoordelingen en statistieken, kan helpen om de geloofwaardigheid te vergroten.
 • Vakjargon vertalen naar eenvoud: Maak complexe zaken eenvoudig, plaats vakjargon in Jip & Janneke-stijl.

Lees meer hierover in mijn artikel 'wervende teksten om te overtuigen'.

9. Betrouwbaarheid


Dit is een belangrijk element binnen een online marketingplan, want bij dit punt snijdt het mes aan twee kanten. Betrouwbaarheid is een steeds belangrijker wordend SEO-element en tegelijkertijd werkt vertrouwen conversieverhogend.

Mensen zijn bereid om zelfs meer te betalen wanneer ze weten dat het goed zit!

Mensen die betrouwbaarheid belangrijk vinden, lopen vaak met de volgende vragen/wensen:

 • Wie zitten er achter deze webwinkel?
 • Pff, er staan wel veel spellingsfouten in!
 • Is deze webwinkel wel gecertificeerd?
 • Hoeveel jaar garantie wordt er gegeven?
 • Waarom vind ik geen telefoonnummer?

Enkele praktische tips om je webwinkel betrouwbaar te maken:

Over ons-pagina:
Zorg voor een uitgebreide 'Over ons'-pagina zodat bezoekers weten wie er achter je website zitten en vermeld hier de geschiedenis van het bedrijf en de visie.

Klantenservice:
Maak duidelijk hoe jullie online beleid is en zorg dat je klantenservice goed vindbaar is door je website heen; gebruik interne links.

Contactgegevens:
Zorg dat alle belangrijke contactgegevens eenvoudig vindbaar op je website staan. Denk aan telefoonnummers, e-mailadressen, KvK-nummer, NAW-gegevens, enzovoort.

Wil je hier meer over weten? lees mijn artikel over hoe je je website betrouwbaarder maakt!

10. Zoekwoorden


Zonder zoekwoorden zal je nauwelijks organisch verkeer ontvangen. Dit punt komt bijna in ieder online marketingplan wel aan de orde, zeker gezien het feit dat er op dit gebied heel wat aan het veranderen is.

Ja, het is belangrijk om de juiste zoekwoorden te kennen en ook te hanteren, maar hier heerst al een valkuil. Tot voor kort was het normaal om je zoekwoorden goed/ vaak te laten terugkomen in je content. De zogeheten SEO-content.

Maar zoekmachines zijn stukken intelligenter geworden en hebben die overvloed aan zoekwoorden in een tekst niet meer nodig om te begrijpen waar het over gaat.

Maar het is wel belangrijk om met een goed zoekwoord onderzoek te starten.

Sterker nog, een SEO-tekst met de normale (oude) portie zoekwoorden leest niet lekker en komt wat spammy over.

Google heeft in een van haar laatste updates aangegeven dat het hun gaat om de kwaliteit. Door het maken van behulpzame content stimuleer je een fijne gebruikerservaring. SEO-teksten doen dit niet; deze teksten zijn van lage kwaliteit, en ermee groeien in Google kun je nu anno 2024 wel vergeten.

Dus een belangrijke taak voor vele websites is je website te ontdoen van deze oude SEO-structuren. Doe je dit niet, dan zal een lagere of zelfs geen ranking het gevolg zijn.

En ja, ben je eigenlijk nog nooit bezig geweest met zoekwooren, dan zal een eerste stap nog steeds zijn het maken van een effectief zoekwoorden onderzoek. 

11. Gebruiksvriendlijkheid

Gebruiksvriendelijke website


Dit thema komt ook altijd terug in een online marketingplan.

Een gebruiksvriendelijke website is niet meer een pre, maar behoort gewoon de basis. Wanneer je website rammelt, slecht laadt of fouten geeft, heeft het maken van een marketingplan geen eens zin meer.

Een gebruiksvriendelijke website is intuïtief makkelijk te navigeren, waarbij de gebruiker snel en efficiënt de gewenste informatie kan vinden en acties kan uitvoeren.

Een gebruiksvriendelijke website heeft ook een duidelijke en overzichtelijke structuur, met een logische en consistente navigatie en een heldere indeling van content.

De website is geoptimaliseerd voor verschillende apparaten, zoals desktops, tablets en smartphones, en laadt snel en efficiënt.

Een belangrijk aspect van een gebruiksvriendelijke website is dat de inhoud relevant en begrijpelijk is voor de doelgroep, met gebruik van duidelijke en begrijpelijke taal.

Een gebruiksvriendelijke website herken je bijvoorbeeld aan:

 • Duidelijke navigatie
 • Aantrekkelijk ontwerp
 • Call-to-actions
 • Eenvoudige zoekfunctie
 • Snelle laadtijd
 • Toegankelijk
 • Goede leesbaarheid
 • Up-to-date

Wil je hier meer over weten? lees dan mijn artikel met 30 gebruiksvriendelijke website elementen.

12. Emotie


Je leest het goed. Wij zijn mensen met emoties. Wanneer jouw website erin slaagt een emotionele verbinding te hebben met de bezoekers op je website, heeft dit vaak een positief effect op de gebruikservaring van je potentiële klanten.

Marketingpsychologie maakt gebruik van de kennis van ons reptielenbrein, het oudste brein dat verantwoordelijk is voor instincten en basisbehoeften.

Als MKB-bedrijf is het begrijpen van marketingpsychologie essentieel om je doelgroep beter te begrijpen en hen effectief te beïnvloeden.

Hier zijn enkele praktische tips om marketingpsychologie toe te passen:

Creëer schaarste:

Mensen waarderen vaak iets meer als het schaars is. Creëer een gevoel van urgentie door beperkte aanbiedingen, tijdelijke kortingen of exclusieve deals aan te bieden.

Een voorbeeld hiervan is hoe Booking.com schaarste opwekt met 'nog 1 kamer beschikbaar'.

Creëer een gevoel van urgentie:

Het creëren van urgentie kan consumenten aanzetten tot actie. Maak gebruik van krachtige woorden en zinnen zoals "beperkte voorraad", "alleen vandaag", "op=op" om de urgentie te benadrukken. Dit motiveert consumenten om sneller een beslissing te nemen.

Gebruik het principe van wederkerigheid:

Mensen voelen zich verplicht iets terug te doen wanneer ze iets hebben ontvangen. Bied waardevolle content, gratis resources of exclusieve informatie aan je doelgroep. Dit creëert een gevoel van wederkerigheid en kan leiden tot meer betrokkenheid en loyaliteit.

Wil je hier meer over weten, lees dan mijn artikel over de kracht van marketingpsychologie.

13. Autoriteit


Consumenten kopen liever bij een bekend en goed aangeschreven bedrijf dan bij een webwinkel waar ze nog nooit van hebben gehoord en niet echt weten wat ze eraan hebben...

Dit punt is voor elke website belangrijk. Als een website nog niet invloedrijk is, moet dit verbeterd worden. Als je al een stap hebt gezet, wat kun je dan doen om dit verder te verbeteren?

Autoriteit is vooral belangrijk voor de organische vindbaarheid van je website, maar ook voor je conversie.

Autoriteit gaat over de reputatie van je website. Als jouw website als invloedrijk wordt beschouwd op een specifiek onderwerp, heeft jouw website autoriteit.

Hoe kun je de autoriteit van je website vergroten?

Hier zijn enkele voorbeelden:

 • Verkrijg de juiste certificaten binnen de branche. Certificaten dienen als bewijs van expertise.
 • Toon je portfolio met uitgevoerd werk.
 • Maak of optimaliseer een blog of kennisbank en deel hier regelmatig relevante en waardevolle content.
 • Optimaliseer je webshop voor gebruiksgemak. Laat bijvoorbeeld iemand proberen iets te bestellen op jouw website en vraag om feedback.
 • Verzamel reviews en testimonials en laat deze zien op je website, of nog beter, laat deze tot stand komen via een reviewbedrijf, waarbij negatieve recensies worden opgevolgd en opgelost.
 • Creëer een positieve 'vibe' op sociale media (mensen praten positief over jouw bedrijf/merk).

 14. Conversiemagneet


Huh? Wat? Ook een conversiemagneet (of leadmagneet) is binnen ieder online marketingplan een belangrijk item.

Zo weet ik uit ervaring dat de meeste MKB-websites zich focussen op hun belangrijkste conversiedoelen. Voor een webshop is dit meestal een bestelling en voor een website bijvoorbeeld een (offerte)aanvraag.

Waar vaak minder focus op ligt, zijn de zogenaamde ‘zachtere’ conversiedoelen, zoals een nieuwsbriefaanmelding, een download, een e-book, een kortingscode of deelname aan een webinar.

Terwijl dit juist DE hulpmiddelen zijn om deze nieuwe doelgroep langzaam aan te transformeren naar (vaste) klant!

Door je ook op dit soort conversiedoelen te richten, creëer je een wat langere termijn spoor naar gewenste conversies.

Het inzetten van een of meerdere conversiemagneten verhoogt uiteindelijk de conversie van je website.

Hoe maak je een conversiemagneet?

 • Bepaal je doelgroep: Het is belangrijk om te weten wie je wilt bereiken met je conversiemagneet. Definieer daarom je doelgroep en ontdek wat hun specifieke behoeften en problemen zijn.
 • Kies een geschikt aanbod: Denk na over wat voor soort aanbod geschikt is voor jouw doelgroep. Een e-book, whitepaper, webinar, gratis consult of kortingscode zijn vaak voorkomende opties.
 • Creëer waardevolle inhoud: Zorg ervoor dat de inhoud van je magneet waardevol is voor je doelgroep. Bied nuttige informatie aan die je doelgroep kan helpen hun problemen op te lossen of hun doelen te bereiken.
 • Maak een pakkende titel: Een krachtige titel is cruciaal om de aandacht van je doelgroep te trekken. Kies een titel die nieuwsgierigheid opwekt en de waarde van je aanbod duidelijk communiceert.
 • Promoot je conversiemagneet: Zorg ervoor dat je je leadmagneet op verschillende kanalen promoot, zoals op je website, sociale media, blog of via e-mailmarketing.

15. Technische SEO

technische seo Marketingplan


De technische staat van je website behoort tot de basis en ook tot de basis van ieder online marketingplan.

Wanneer je website 'hapert', langzaam is, niet goed werkt... dan is de kans groot dat zoekmachines je website links laten liggen. De basis moet echt op orde!

Het gaat erom dat jouw website een fijne gebruikservaring biedt aan je bezoekers.

Hieronder enkele punten die echt op orde moeten zijn:

 • Snelheid
 • Mobile-first
 • Beveiliging
 • URL-structuur
 • Sitemap
 • Interne Links
 • Structured Data
 • Canonical Tags
 • Robots.txt
 • Gebruiksvriendelijkheid
 • 404-pagina's
 • Redirects
 • Paginatitels
 • Meta-omschrijvingen

Dit zijn vooral punten die een webbouwer kan checken en optimaliseren. Wanneer een aantal van dit soort technische punten niet op orde zijn, heeft het geen zin om de andere punten te optimaliseren.

Wil je hier meer over weten? lees dan mijn artikel met 20 technische SEO checkpoints.

Hoe meet je het succes van een online marketingplan?

Online marketing is een continue proces.

Vaak is er na het eerste transformatie een duidelijke online goei zichtbaar, maar om echt de vruchten van je marketingplan te plukken is het slim om periodiek te blijven optimaliseren.

Webanalyse met Google Analytics

Er zijn meerdere website analyse tools beschikbaar, maar ik gebruik hoofdzakelijk Google Analytics, dit is een zeer betrouwbare en nauwkeurige bron. 

Voor de meeste van mijn klanten bekijk ik per kwartaal wat de belangrijkste kengetallen zijn voor hun website.

Ik check dan in ieder geval:

+ Het bouncepercentage 
Het bouncepercentage geeft aan hoeveel procent van alle bezoekers in een periode niet doorklikken naar een tweede pagina. Meestal ligt dit percentage tussen de 25% en soms wel 75%.

Een hoge bouncerate betekent dat je website en / of het verkeer naar je website van lagere kwaliteit is.

+ De engagement rate (betrokkenheidspercentage)
Het betrokkenheidspercentage is een nieuwe metrics die kijkt naar de betrokkenheid van je bezoekers met je website.

In plaats van alleen te kijken naar hoe lang bezoekers op je website blijven en of ze meteen weer vertrekken, kijkt de engagement rate ook naar hoe vaak bezoekers interactie hebben met je website.

Een hoge engagement rate geeft aan dat bezoekers van je website betrokken zijn.

+ Gemiddelde Sessieduur
De gemiddelde sessieduur zegt wat over de betrokkenheid van bezoekers met de website.

Een hoge gemiddelde sessieduur betekent meestal dat bezoekers de kwaliteit van de website waarderen.

De gemiddelde sessieduur ligt meestal tussen de 1:30 en 5:00 minuten. Een hoge sessieduur hoeft niet altijd te betekenen dat de kwaliteit goed is.

+ Het conversiepercentage 
Het conversiepercentage, ook wel conversieratio is natuurlijk het belangrijkste kengetal bij conversie optimaliseren.

Binnen Google Analytics kun je per verkeersbron, per kanaal, per landingspagina etc. zien wat het partiele convrsie percentage is.

+ Online marketing rapportages
Voor mijn vaste klanten maak ik 4 x per jaar een uitgrebreide online marketing rapportage met bovenstaande kengetallen, aangevuld met meer informatie uit: dirverse SEO tools, Google Analytics, Google Search Console etc.

Hiermee krijg ik een zeer gedetaillerd zicht op de situatie. En op basis van deze rapportages stel ik verbeterplannen op die ik dan bespreek met mijn klanten.

Online groei traject

HET RESULTAAT VAN EEN online marketing plan

 • Bezoekers zullen meer pagina's bezoeken.
 • Het bouncepercentage zal dalen 
 • De Engagement rate zal stijgen
 • De aantrekkingskracht van jouw website/winkel zal stijgen.
 • De positionering zal verbeterd worden.
 • De verleidingskracht zal stijgen.
 • De gemiddelde sessieduur zal toenemen.
 • Het organische verkeer gaat stijgen
 • Bezoekers zullen steeds meer doen wat jij wilt.
 • Bezoekers zullen jouw winkel/website beter begrijpen.
 • Het geheel zal meer intuïtief werken.
 • Bezoekers zullen makkelijker overtuigd worden.
 • Bezoekers zullen sneller omgezet worden naar klanten.
 • Deze klanten zullen vaker terugkomen.
 • Er zal een stijging zijn in het conversiepercentage (meer leads, klanten of orders).

Praktijkvoorbeelden: succes door een online marketingplan:

Marco Bouman

Hallo, ik ben Marco. Als online groei consultant transformeer ik MKB-webshops/sites tot online marketingmagneet, met als resultaat: meer bezoekers, meer aanvragen, hogere conversies en meer orders!

De afgelopen 20 jaar heb ik hiermee meer dan 400 bedrijven geholpen, en ik blijf me verbazen dat er nog zoveel MKB-websites geen acceptabel conversiepercentage weten te behalen!

Ja, ik wil meer conversie!

gerelateerde artikelen

veel gestelde vragen

Wat zijn de kosten voor het laten opstellen van een online marketingplan?
Het kan handig zijn om een marketingplan te laten maken. Wanneer je dit uitbesteedt aan een specialist, weet je zeker dat alles aan bod komt en meestal ook sneller dan wanneer je het zelf oppakt. Als ik een online marketingplan maak, heb je binnen 2 weken duidelijkheid. Je kunt mijn aanpak bekijken op deze website onder 'groei traject'. In dit traject wordt een grondige analyse uitgevoerd, vindt er een strategische marketingsessie op locatie plaats en schrijf ik het complete verbeterplan. Hiervoor reken ik €1.450,-.
Is een marketingplan noodzakelijk voor mijn MKB-bedrijf?
Eigenlijk zou elk bedrijf een online marketingplan moeten opstellen. Maar een goed plan kost tijd, energie en, als je het uitbesteedt, ook geld. Voor ZZP'ers of eenmanszaken kun je dan ook werken aan een lichtere variant. Mijn klanten zijn MKB-bedrijven met minimaal 5 werknemers en maximaal 50, en in deze groep is het zeer lonend om een goed marketingplan te laten maken.
Wat is het belangrijkste kanaal in een online marketingstrategie?
Er zijn natuurlijk veel verschillende online kanalen om je potentiële klanten te bereiken. Maar uit ervaring weet ik dat B2C-bedrijven vooral klanten binnenhalen via organisch verkeer (SEO). Bij de meeste van mijn klanten zorgt deze verkeersbron voor minimaal 60% van al het verkeer. In de marketingplannen die ik schrijf, neem ik dit kanaal altijd mee.
Welke rol speelt contentmarketing in een marketingplan?
Dat is eenvoudig te beantwoorden: een zeer belangrijke rol! Content is ten eerste zeer belangrijk binnen je SEO-strategie. Als je hier geen aandacht aan besteedt, zullen maar weinig klanten je kunnen vinden. Daarnaast is content belangrijk om een ultieme eerste indruk achter te laten door te overtuigen en te verleiden. En daarnaast kun je met waardevolle content de gebruikerservaring verbeteren, wat ten goede komt aan je online effectiviteit.
Heb ik überhaupt wel een marketingplan nodig?
Deze vraag krijg ik regelmatig: is een marketingplan wel nodig? Het kost tijd, geld, energie... en dan heb je zo'n plan, en dan? Het is natuurlijk geen verplichting om een online marketingplan te maken, maar het biedt wel voordelen. Het opstellen van zo'n plan dwingt je om over alles wat van invloed is na te denken, zodat je niets vergeet. Daarnaast is het, eenmaal klaar, een perfect document om periodiek erbij te pakken en verbeterpunten in kaart te brengen.
WAAR IK HET VOOR DOE


"we zijn trots op het resultaat"
"een aanrader"
"inspirerend, verdiepend en bovenal concreet"
"deze aanpak werkt!"
"bedankt voor je topbijdrage"
"het is ontzettend leuk om met Marco te werken"
"Marco en je team bedankt!"

Lees alle reviews


 

Wat kan ik voor je betekenen?

Wil je ook online groeien? of heb je een vraag over online groeien?
Ben je benieuwd of iets anders of beter kan? 
Vul onderstaande gegevens in en ik reageer snel (vrijblijvend), vaak binnen 1 werkdag :-)

Of, bel: 030-2272323 - mail: marco [at] marcobouman.com - app: 06-29.44.63.72 - LinkedIn

Conversie Optimalisatie
Scan € 125,-
Conversie Optimalisatie
Traject: € 1.450,-
Hoog in Google
Traject: € 1.450
Helpful Content
Schrijven € 650,-

MARCOBOUMAN.COM

T.a.v. Marco Bouman
Online Groei Consultant voor MKB
Groenekanseweg 246R
3737 AL  Groenekan (Utrecht)
marco [at] marcobouman.com
030-227 23 23
Marco Bouman op Linkedin
Contactformulier

KvK: 30218791
Btw: NL001381747B41
Bank: NL84 INGB 0004 7112 53

Online Marketing Stage

IN DE MEDIA:

de ondernemer

Copyright © 2024 - Marco Bouman